Z czego składa się ślad węglowy Group one?

Kliknij po więcej informacji Klikając w poniższy symbol, możesz przeczytać więcej informacji.

Emisje pośrednie wynikające z dostarczonej z zewnątrz (zakupionej/importowanej) energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary technologicznej.
zakres 2 Pośrednie emisje

 • Zakup energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary technologicznej

Inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości
zakres 3 Pośrednie emisje

 • Leasing

 • Dojazdy pracowników
  do pracy

 • Podróże służbowe

 • Odpady

 • Zakup dóbr i usług

  Zakup mediów stanowi największe źródło emisji Group One.
 • Dobra kapitałowe (np. sprzęt)

 • Emisje związane z paliwami i energią

Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych należących do kontrolowanych przez firmę.
zakres 1 Bezpośrednie emisje

 • Flota

 • Gaz i olej wykorzystywane do ogrzewania

Inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości.
zakres 3 Pośrednie emisje

 • Użytkowanie sprzedanych produktów (wejścia na nasze strony www)

Działania na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw
Działania firmy
Działania na późniejszych etapach łańcucha dostaw
31 309
Ślad węglowy czyli suma wyemitowanych pośrednio i bezpośrednio gazów cieplarnianych przez firmę/osobę w przeciągu roku.
CO2e
CO2e to ekwiwalent dwutlenku węgla. Sprowadza gazy cieplarniane o różnym potencjale ocieplania klimatu do wspólnego mianownika.

To tyle ile 4705 lotów samolotem dookoła Ziemi nad równikiem

Jaki planujemy następny krok? Pracujemy nad celami ograniczenia emisji zgodnie z naukowym podejściem Science Based Targets initiative i wkrótce je ogłosimy.
0,3%
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych należących lub kontrolowanych przez firmę.
Zakres 1 104,44 ton CO2e
0,2%
Emisje pośrednie wynikające z dostarczonej z zewnątrz (zakupionej/importowanej) energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary technologicznej
Zakres 2 58,86 ton CO2e
31 145,89 ton CO2e Zakres 3
Inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości
99,5%
Warszawa 92,4% 28 925,38 t CO2e
Praga 4% 1267,25 t CO2e
Gliwice 3,1% 972 t CO2e
Wrocław 0,3% 108,61 t CO2e
Wrocław Wysoka 0,1% 28,91 t CO2e
Gdańsk 0,01% 4,26 t CO2e
Kraków 0,01% 2,78 t CO2e
3,4%
Dojazdy pracowników do pracy, podróże służbowe, flota
Pracownicy 1 077,19 ton CO2e
0,3%
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda, odpady, klimatyzacja
Budynki 87,94 ton CO2e
0,01%
Wykorzystanie oprogramowania
Klienci 3,7 ton CO2e
30 140,36 ton CO2e Zakupy
Zamówione usługi
96,3%