We design and deliver
positive change on our planet

W Group One zmieniamy się i rozwijamy w zrównoważony sposób, aby dbać o naszą wspólną przyszłość. Wprowadzamy pozytywną zmianę, tworzymy trendy, podnosimy poprzeczkę, inspirujemy nasze otoczenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Jako pierwsi w branży komunikacji marketingowej rozpoczęliśmy drogę do #netzero.

Policzyliśmy nasz ślad węglowy w pełnym zakresie i pracujemy nad celami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z naukowym podejściem Science Based Target initiative.

#

Z czego składa się ślad węglowy Group one?

Mobile Swipe Icon

Emisje pośrednie wynikające z dostarczonej z zewnątrz (zakupionej/importowanej) energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary technologicznej.
zakres 2 Pośrednie emisje

 • Zakup energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary technologicznej

Inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości
zakres 3 Pośrednie emisje

 • Leasing

 • Dojazdy pracowników do pracy

 • Podróże służbowe

 • Odpady

 • Zakup dóbr i usług

  Zakup mediów stanowi największe źródło emisji Group One.
 • Dobra kapitałowe (np. sprzęt)

 • Emisje związane z paliwami i energią

Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych należących lub kontrolowanych przez firmę.
zakres 1 Bezpośrednie emisje

 • Flota

 • Gaz i olej wykorzystywane do ogrzewania

Inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości.
zakres 3 Pośrednie emisje

 • Użytkowanie sprzedanych produktów (wejścia na nasze strony www)

Działania na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw
Działania firmy
Działania na późniejszych etapach łańcucha dostaw

Na podstawie GHG protocol

31 309
Ślad węglowy czyli suma wyemitowanych pośrednio i bezpośrednio gazów cieplarnianych przez firmę/osobę w przeciągu roku.
CO2e

CO2e to ekwiwalent dwutlenku węgla. Sprowadza gazy cieplarniane o różnym potencjale ocieplania klimatu do wspólnego mianownika.

To tyle, ile 4705 lotów samolotem dookoła Ziemi nad równikiem

Jaki planujemy następny krok? - Pracujemy nad celami ograniczenia emisji zgodnie z naukowym podejściem Science Based Target initiative i wkrótce je ogłosimy.

0,47%
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych należących lub kontrolowanych przez firmę.
Zakres 1 87,99 ton CO₂
0,83%
Emisje pośrednie wynikające z dostarczonej z zewnątrz (zakupionej_importowanej) energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary technologicznej.
Zakres 2 156,22 ton CO₂
98,70%
Inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości.
Zakres 3 18 480,73 ton CO₂
Warszawa 90.74% 16 990,40 t CO₂
Gliwice 5.07% 949,10 t CO₂
Praga 3.78% 707,61 t CO₂
Wrocław Wysoka 0.03% 6,28 t CO₂
Gdańsk 0.03% 5,34 t CO₂
96,33%
Zakupy
Zakupy 18 038,10t CO₂
2,70%
Pracownicy
Pracownicy 506,24 t CO₂
0,97%
Budynki
Budynki 180,51 t CO₂
0%
Klienci
Klienci 0,09 t CO₂
0,33%
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych należących lub kontrolowanych przez firmę.
Zakres 1 104,44 ton CO₂
0,19%
Emisje pośrednie wynikające z dostarczonej z zewnątrz (zakupionej_importowanej) energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary technologicznej
Zakres 2 58,86 ton CO₂
99,48%
Inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości
Zakres 3 31 145,89 ton CO₂
Warszawa 92.39% 28 925,38 t CO₂
Praga 4.05% 1267,25 t CO₂
Gliwice 3.10% 972 t CO₂
Wrocław 0.35% 108,61 t CO₂
Wrocław Wysoka 0.09% 28,91 t CO₂
Gdańsk 0.01% 4,26 t CO₂
Kraków 0.01% 2.78 t CO₂
96,27%
Zakupy
Zakupy 30 140,36t CO₂
0,28%
Budynki
Budynki 87,94 t CO₂
3,44%
Pracownicy
Pracownicy 1 077,19 t CO₂
0,01%
Klienci
Klienci 3,7 t CO₂

Jak obniżamy emisje gazów cieplarnianych?

zakres 1
 • Sukcesywnie wymieniamy samochody służbowe na nisko- i zeroemisyjne, planujemy zakończyć ten proces do 2025.
zakres 2
 • Niemal 85% zużywanej przez nas energii elektrycznej pochodzi z farm wiatrowych i słonecznych. Do końca 2023 planujemy przejść w 100% na energię odnawialną.
 • W warszawskim biurze w całości wymieniliśmy oświetlenie na LEDowe, co zmniejsza nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.
zakres 3
 • Najwięcej śladu węglowego generujemy poprzez zakup mediów/emisję reklam w mediach offlinowych, ale przede wszystkim na kanałach online. Rozpoczęliśmy dialog z grupą naszych największych dostawców (nadawców) o ograniczeniu ich śladu węglowego mediów. Wspólnie wypracowujemy rozwiązania, które będą niosły realną pozytywną zmianę.
 • System pracy hybrydowej, który został z nami na stałe, to mniej czasu spędzonego w drodze do pracy i zdecydowanie mniej emisji CO₂ powstałych w wyniku tych dojazdów. Prawie 17% pracowników Group One pracuje zawsze lub niemal zawsze zdalnie, a 28% pojawia się w biurze raz w tygodniu. Tylko 13% pracuje w biurze każdego dnia*.
 • Wykorzystujemy w warszawskim biurze tylko papier z recyklingu.

* Badanie ankietowe pracowników Group One wrzesień - październik 2022.

Newsy

Mobile Swipe Icon

Jako pierwsza firma w Polsce z branży mediowej przystąpiliśmy do prestiżowej Science Based Target initiative. Inicjatywa zrzesza ponad 4000 firm z całego świata, w tym tylko kilkanaście z Polski. Zobowiązaliśmy się, że do kwietnia 2024 roku opracujemy i zatwierdzimy cele obniżenia śladu węglowego w zakresie 1,2 i 3 zgodnie z wiedzą naukową odnośnie zmian klimatu i Porozumieniem paryskim, czyli tak, aby ocieplenie klimatu nie przekroczyło 1,5℃.

Zobacz więcej

W 2021 r. podpisaliśmy porozumienie z Fundacją WWF Polska, w którym zobowiązaliśmy się do:

- policzenia śladu węglowego w zakresie 1, 2 i możliwie w zakresie 3
- ogłoszenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
- zwiększania udziału OZE w naszych źródłach energii
- oszczędzania energii.

Jednak nasze ambicje sięgają jeszcze wyżej.

Zobacz więcej

Raporty

Od nas wszystkich zależy przyszłość Ziemi i nowych pokoleń. Wiedza jest kluczowa, by móc wdrożyć pozytywną zmianę i ustrzec naszą planetę przed katastrofą klimatyczną. Jesteśmy transparentni w zrównoważonych działaniach i mamy nadzieję, że tą drogą podąża inni.
ALL
 • ALL
 • CDP
 • Polityka środowiskowa
 • Ślad węglowy
Rok
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Rok
Brak danych